בהדרכת איבון פלייטמן. מועד יציאה: 14 יולי 14 . יציאה מובטחת !
 
מועד יציאה: 1 יולי 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
בהדרכת גליה דור . מועד יציאה: 20 אוג' 14 .
 
מועד יציאה: 26 ספט' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
בהדרכת גליה דור. מועד יציאה: 4 יולי 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 6 ספט' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 25 ספטמבר 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 13 יוני 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
בהדרכת ד"ר דורון לוריא . מועד יציאה: 5 אוק' 14 . יציאה מובטחת !
 
מועד יציאה: 8 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועדי יציאה: 4 אוג' 13 בהדרכת ד"ר גילי חסקין. ההרשמות בעיצומן !
 
מועד יציאה: 2 יוני 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 28 ספט' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 30 ספט' 14 , 9 דצמ' 14 . ההרשמות בעיצומן !
 
מועד יציאה: 28 ספט' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 12 נוב' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 17 אוג' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 25 ספט' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 2 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 14 יולי 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועדי יציאה: 5 אוק', 25 דצמ' 14 . ההרשמות בעיצומן !
 
מועד יציאה: 12 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
הנחת הרשמה מוקדמת עד 30 ביוני!! מועד יציאה: 28 ספט' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 5 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 6 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 28 ספט' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 6 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 9 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 7 יולי 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועדי יציאה: 29 יוני 14 , 27 יולי 14 , 3 אוג' 14, 7 ספט' 14 בהדרכת עופר אשכנזי. ההרשמות כעת !
 
מועד יציאה: 24 אפריל 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 20 יוני 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 27 אוק' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 21 יולי 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
מועד יציאה: 8 אוג' 14 . ההרשמה בעיצומה !
 
Created by